flag-en

Inspiratieblog Intuïtief Ondernemen

Artikelen, video’s, linkjes en citaten

11 Jaar ondernemen tip 6: Wie is de baas?

Tip 6 in het kader van 11 jaar Intuïtief Ondernemen gaat over wie er de baas is. In het ondernemerschap heb ik ervaren dat ik niet altijd de baas ben over mijn bedrijf. Zou ik dat wel moeten zijn? Wie is er eigenlijk de baas?

Eigen baas Eigen baas – Heerlijk!

Toen ik voor mezelf begon, werd ik ‘eigen baas’. Heerlijk vond ik dat. Niemand boven me die bepaalde wat ik moest doen, volgens welke methode ik moest werken en niemand aan wie ik verantwoording hoefde af te leggen (kan te maken hebben met mijn verhouding met mijn vader, maar dat is weer een ander verhaal). Deze vrijheid vinden sommigen ook best lastig. Je moet alle motivatie en creativiteit uit jezelf halen. Ik vond het heerlijk.

In eerste instantie had ik op gezien tegen het alleen werken. Geen kletspraatje bij de koffieautomaat. Niet meer samen lunchen met collega’s. Maar wat genoot ik van het alleen zijn tijdens de lunch. Helemaal prima. Contacten met mensen had ik genoeg. Netwerkgesprekken, klanten, intervisie, wandelingen met collega coaches; aan mensen geen gebrek.

Als ondernemer kun je dus alles zelf beslissen. Jij bepaalt, jij bent de baas.

Wie is er nog meer de baas in je bedrijf?

Innerlijke stemmenVoor veel ondernemers is dat echter niet zo. Zelf ontdekte ik dat ik mijn bedrijf heel belangrijk maakte. Het stemmetje in mijn hoofd dat mijn bedrijf vertegenwoordigde kreeg veel aandacht en ook veel zeggenschap. Ik moest klanten werven, moest marketingacties oppakken, moest mijn financiën op orde hebben, moest een doelstelling hebben, moest nieuwe producten bedenken, etc. Dit legde best wel druk op me.

Ook bij mijn klanten kwam ik vaak tegen dat het bedrijf een te grote rol speelde in hun leven. Dat de stem van het bedrijf te groot was in verhouding tot andere stemmen zoals ontspanning willen, tijd met vrienden en familie doorbrengen en willen luieren. Daar komt bij dat de stem van mijn bedrijf (en dat zie ik ook bij mijn klanten) sterk gevoed was door traditionele ideeën over ondernemerschap en zakendoen. Overtuigingen als ‘je moet werken voor je geld’, ‘als jij meer krijgt, krijgt de ander minder’, ‘hoe harder je werkt, hoe meer je krijgt’, ‘geld komt alleen als je hard werkt’, ‘ondernemen vraagt om fysieke acties zoals netwerken en gesprekken met potentiële klanten’.

Je kunt als ondernemer ook geleid worden door je agenda, (de zorg voor) je medewerkers, je aandeelhouders of door een financier. Je bent dan wel eigen baas, maar je doet niet wat jij belangrijk vindt en wat jij wilt. Je wordt geleid door wat jij denkt dat anderen verwachten of willen.

Neem je plek in als leider

Natuurlijke orde

Vanuit het systemisch perspectief is één van de oerkrachten in een systeem (rang)orde. Een systeem dat in balans is kent een natuurlijke orde. In familiesystemen is dat heel duidelijk. Daar heb je de orde van generaties (ouders komen voor kinderen, grootouders komen voor ouders) en leeftijd (ik ben 2 jaar eerder geboren dan mijn broerTJE). Ook in organisaties heb je verschillende vormen van orde (leeftijd, anciënniteit, hiërarchie, bijdrage aan het eindproduct). Tenslotte geldt er ook in onszelf een orde. Alle stemmen (subpersoonlijkheden) in ons zijn een deel van ons. Wij hebben dus de regie over deze stemmen.

Dit vraagt om contact maken met dat in jezelf dat alle stemmen overstijgt, de regisseur, de interne baas of de interne leider. In het Talentenspel is dit de Koning of Koningin. Vanuit deze positie in jezelf kun je alle stemmen horen, de informatie tot je nemen en vervolgens een beslissing nemen. Dit betekent dat je de stem van je bedrijf weegt en al naar gelang de situatie er naar handelt of niet. Door de plek in te nemen van die interne leider, kun je veel gebalanceerdere beslissingen nemen en veel meer delen van jezelf een stem geven. Jij als geheel bepaalt vervolgens wat je gaat doen of niet gaat doen.

Daarbij is het ook interessant om een andere, meer intuïtievere, systemischere, holistischere kijk op ondernemerschap te omarmen. Hierbij is er geen lineair verband tussen inspanning en resultaat. Daarbij is tijd relatief en is er geen wij en zij. Dan is er overvloed en doe je dat waar jij goed in bent, waar jij voor op aarde bent gekomen. Daarbij stroomt het op alle fronten. Je hebt energie, je relaties zijn voedend en geld stroomt naar je toe en van je af. Hierover heb ik meerdere blogs geschreven en ook in mijn e-boek licht ik dit meer toe.

De rol van financiers en wie is dan de baas

Als je werknemers in dienst hebt, ben jij ook over hen de baas. De invulling daarvan kun je op vele manier doen en hoeft niet zo traditioneel te zijn dat ze altijd moeten doen wat jij zegt, maar het gaat erom dat jij je leidende rol pakt. Bij financiers is het wat anders. Zij hebben systemisch gezien ook een bepaalde leidende plek, omdat ze voor geld gezorgd hebben, een belangrijke levensbron van je bedrijf. Het is dan belangrijk om dankbaar te zijn voor de financiering en de mogelijkheden die dit heeft gebracht. Tegelijkertijd gaat het erom jouw plek als leider van het bedrijf in te nemen. Jij bent degene die het bedrijf heeft opgericht en staat daarbij altijd bovenaan in de rangorde.

Echt vrij beslissen en de leiding nemen

Toen ik meer contact had met deze innerlijke leiding en de diverse stemmen in mijzelf had gehoord en gezien, was ik pas echt de baas over mijn bedrijf. Ik kon vrij beslissen wat ik ging doen en met welke energie ik ergens instapte. Daarvoor deed ik vaak iets vanuit angst dat ik te weinig geld zou verdienen, of vanuit een geforceerde drive om resultaten te boeken. Door persoonlijke ontwikkeling en los te laten, creëerde ik ruimte om te voelen, weten, onderzoeken wat echt goed was om te doen op dat moment. Human Design heeft hier ook erg bij geholpen om dat dit systeem inzicht geeft in je patronen en valkuilen. Daarnaast geeft het handvatten voor het nemen van regie en het dicht bij jezelf blijven.

Hoe ik ontdekte dat ik niet helemaal eigen baas was

Tegen-de-stroom-inHet interessante is dat ik verderop het ondernemerspad nog iets anders ontdekte over leiderschap en wie de baas is in je bedrijf. Nu ik de innerlijke leiding had genomen en echt aan het stuur zat van mijn bedrijf, ging het toch niet altijd zoals ik het voor ogen had. Ik gebruikte de intuïtieve technieken zoals opstellingen en visualiseren voor het sturen van mijn bedrijf en toch bereikte ik niet altijd de resultaten die ik voor ogen had. Natuurlijk, de omzet ging met sprongen omhoog, klanten kwamen zonder al te veel moeite op mij af en de evaluaties van workshops en trainingen waren erg positief. Maar ik wilde ook dingen die niet lukte.

Een goed voorbeeld is de Academie voor Intuïtief Coachen. Daarover heb ik eerder een blog geschreven. In 2013 kreeg ik echt intuïtief het idee om me te focussen op coaches en diensten aan te bieden op het gebied van professionele, bedrijfsmatige en persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor wilde ik samenwerken met andere trainers en coaches. Ik liet een nieuwe huisstijl ontwikkelen en had veel zin en energie voor dit nieuwe plan. Intuïtief Ondernemen hield ik aan de zijlijn nog aan, maar mijn focus lag op de Academie voor Intuïtief Coachen. Het liep echter moeizaam. De samenwerkingen kwamen niet op gang en de bestaande samenwerking stopte. Trainingen kreeg ik moeilijk vol of gingen helemaal niet door. Het stroomde niet.

In een opstelling is mij toen heel helder geworden dat het bedrijfskundige, het ondernemen een belangrijk onderdeel was van mijn missie en mijn bedrijf. Dat kon ik niet loslaten. Ik wilde het eigenlijk ook niet loslaten, maar dat was zo gelopen. Eind 2015 heb ik de Academie opgeheven en heb al mijn aandacht weer gericht op Intuïtief Ondernemen. Het ging weer op alle vlakken stromen. In plaats van tegen de stroom in, roeide ik weer met de stroom mee. Heerlijk.

Overgave aan een groter bewustzijn

Groter bewustzijn - de baas zijn Dit voorbeeld geeft voor mij aan dat er iets groters is in je bedrijf dat misschien wel de echte baas is. Vanuit het systemische gedachtegoed is er een ziel in je bedrijf; een groter bewustzijn dat sturend is. Als je een bedrijf opricht, zit hier een diepere intentie achter. Deze intentie, de oorsprong van je bedrijf, speelt een grote rol in je bedrijf. Vanuit dit perspectief ben ik dus niet de baas in mijn bedrijf, maar is het grotere waarvoor ik het bedrijf heb opgericht, de baas. Dit kun je dus uit het oog verliezen, maar het blijft op een diepere laag sturen. Door je hiernaar te voegen, trouw te blijven aan de diepere raison d’être van je bedrijf blijft het stromen en kun je moeiteloos succesvol zijn.

Wie is er de baas in jouw bedrijf?

Kortom. Het gaat er dus om het leiderschap in je bedrijf te pakken; de baas te worden over alle innerlijke stemmetjes, je eventuele medewerkers en een goede plek in te nemen ten opzichte van eventuele financiers. Vervolgens geef je je over aan het grotere bewustzijn van je bedrijf; de bezieling die je bedrijf bij de oprichting meekreeg. Zo kun je op jouw manier, met gemak mooie resultaten bereiken op alle vlakken.

Ik ben benieuwd hoe jij het leiding geven, je eigen baas zijn en geleid worden ervaart. Je kunt het in een reactie op deze blog achterlaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *