Alle prijzen op deze site zijn exclusief 21% BTW.

Betaling dient te geschieden uiterlijk 2 weken na de factuurdatum. Je kunt kiezen voor gespreide betaling. Het maximum aantal termijnen is gelijk aan het aantal trainingsdagen waarbij de termijn betaald dient te zijn voordat de trainingsdag plaatsvindt. Bij gespreide betaling reken ik 5% administratiekosten.

Voor al mijn opleidingen, trainingen en workshops gelden mijn algemene voorwaarden. Deze kun je hier vinden:

 Algemene voorwaarden Intuïtief Ondernemen

 Voor alle opleidingen en trainingen geldt een klachtenregeling die je hier kunt vinden:

Klachtenprocedure Intuïtief Ondernemen

Ik ga vertrouwelijk met je gegevens om. In deze privacyverklaring staat welke gegevens ik opsla en wat ik ermee doe:

Privacyverklaring Intuitief Ondernemen