flag-en

Inspiratieblog Intuïtief Ondernemen

Artikelen, video’s, linkjes en citaten

Drie principes uit organisatieopstellingen die je helpen om meer succes te creëren

In deze blog drie belangrijke principes die je helpen om meer succes te creëren. Deze principes zijn gebaseerd op de basisprincipes die gelden voor organisatieopstellingen. Ze helpen je om op een andere manier te kijken naar jezelf in relatie tot anderen en algemener naar groepen mensen die ‘iets’ met elkaar doen.

Wat zijn organisatieopstellingen?

Bij opstellingen brengt iemand een vraag in. Vervolgens worden mensen in de ruimte opgesteld waarbij ze de verschillende elementen vertegenwoordigen die bij het vraagstuk horen. Vervolgens ontstaat er een dynamiek die helder maakt waar de vraag over gaat en hoe de verschillende elementen een rol spelen.

Je kunt verschillende soorten opstellingen doen. Familieopstellingen is de bekendste vorm, maar je kunt ook organisaties of delen daarvan opstellen, verschillende ‘stemmetjes’ in je hoofd of zelfs je eigen lichaam.

Een voorbeeld van een organisatieopstelling

Ik wil weten waarom de twee afdelingen in mijn bedrijf niet goed samenwerken. Ik stel hiervoor drie mensen op:
1. Iemand die mijzelf representeert
2. Iemand die afdeling A representeert
3. Iemand die afdeling B representeert
Vervolgens gaan deze mensen iets voelen, ervaren of willen ze iets zeggen. Dit is allemaal informatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat persoon 2 heel verdrietig wordt als hij persoon 1 aankijkt. Of persoon 3 wil het liefst zo ver mogelijk van persoon 2 vandaan staan. De begeleider van dit proces gaat er nu voor zorgen dat ‘het systeem’ weer in balans komt. Degene die de vraag inbracht krijgt zo inzicht in de oplossingsrichtingen.

Wat kun je nu al leren van organisatieopstellingen

Ik raad iedereen aan om bij een vraagstuk waar je pratend en analyserend niet uitkomt, een keer gebruik te maken van een opstelling.
Wat je nu al kunt leren van deze methode zijn de drie basisprincipes die gelden in een opstelling en die je ook in je bedrijf of in relatie tot je klanten in de gaten moet houden:

 1. Er is een goede plek voor iedereen
  Hierbij gaat het erom dat iedereen gerespecteerd wordt in de organisatie. Iedereen neemt een plek in en moet daarin ook ‘gezien’ worden. Het gaat hierbij niet alleen om huidige werknemers, maar ook werknemers die afscheid hebben genomen moeten erkend zijn in hun rol in de organisatie.
  Deze voorwaarde bepaalt ook dat er voor iedereen in de markt een plek is. Dus ook voor jouw bedrijf. De truc is om die juiste plek voor jou te vinden. Dit kun je doen door het juiste product of de juiste dienst aan te bieden, de voor jou juiste klanten aan te spreken en de voor jou juiste manier van marketing te kiezen. Als je er niet uitkomt, kan een marketingopstelling uitkomst bieden. Mijn Workshop Intuïtieve Marketing biedt je de inzichten die je hiervoor nodig hebt.
 2. Respecteer de rangorde
  Ieder systeem, dus ook een organisatie kent verschillende soorten rangordes. Het is belangrijk dat deze erkend worden. Denk hierbij aan rangorde in leeftijd, diensttijd of hiërarchie. Tegenwoordig worden organisatie platter en verdwijnen alle hiërarchiën. De kans bestaat dan dat je de natuurlijk rangorde die er is niet meer ziet en respecteert.
  Ook in je eigen bedrijf (ook al is het een eenmanszaak) is er een rangorde. Jij hebt je bedrijf gecreëerd. Jij bepaalt dus wat er in je bedrijf gebeurt en wat niet. Ik kom vaak ondernemers tegen die door hun bedrijf worden geleid. Ook ik herken vaak wel het stemmetje van mijn bedrijf dat zegt dat er meer en harder gewerkt moet worden. Als je de rangorde respecteert, luister je naar die stem en kies je vervolgens zelf wat je gaat doe. Jij bent de baas.
 3. Balans in geven en nemen
  Het laatste principe is dat er balans moet zijn tussen wat iedereen geeft en wat iedereen neemt of ontvangt. Je ziet bijvoorbeeld in sommige organisaties dat er een onbalans is doordat een medewerker veel te veel doet en daar te weinig erkenning, geld, promotie of schouderklopjes voor krijgt. Let er dus op dat iedereen in de organisatie voldoende geeft en ontvangt. Maak dit ook bespreekbaar. Vraag of mensen het gevoel hebben dat het evenwicht zoek is.
  Ook als je een te lage prijs vraagt voor je diensten is de balans tussen geven en ontvangen verstoord. Je geeft dan meer dan je ontvangt. Dit lijkt fijn voor de klant, maar eigenlijk zadel je hem met een schuld op. Soms bewust, maar vaak onbewust. Dit kan hele rare gevolgen hebben. Wees hier dus alert op.

Zonder dat je een organisatie- of marketingopstelling doet, kun je deze principes al toepassen in je bedrijf of organisatie. Hopelijk helpt het je om bepaalde problemen in een ander daglicht te kunnen plaatsen en op die manier een oplossing te kunnen vinden. Ik ben benieuwd hoe dit je kijk op je bedrijf of organisatie heeft veranderd. Je kunt hieronder een reactie achterlaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *