Skip to main content

3 Manieren om je tijdsbeleving te veranderen

Tijd is iets raars. Vaak hebben we er te weinig van, maar als we in een rij staan te wachten lijkt de tijd maar heel langzaam voorbijt te gaan. In deze blog beschrijf ik drie manieren waarop jij je relatie met tijd kunt veranderen. Hierdoor krijg je meer gedaan in minder tijd en ben je minder gestresst.

1. Tijdsurfen

Het eerste wat je kunt doen, is stoppen met proberen je tijd te managen. Tijd is niet iets dat je kunt managen! Jij bent niet de baas over tijd en tijd luistert toch niet naar je. Door te proberen je tijd te managen, zorg je alleen maar voor frustratie en stress telkens als je weer niet af krijgt wat je had gepland, als er iets onvoorwachts tussenkomt, of als je niet in de stemming bent waar dat wat je voor ogen had om te doen.

In plaats daarvan kun je beslissen om op de tijd te surfen. Deze metafoor geeft je een nieuw perspectief op het omgaan met tijd. Tijd is dat geval een golf, een gegeven element dat je kunt gebruiken als drager voor jouw activiteiten. Zen monnik Paul Loomans beschrijft in zijn boek “Ik heb de tijd, een cursus in tijdsurfen” hoe je de kunst van het tijdsurfen kunt beheersen.

Tijdsurfen nodigt je uit om in het hier en nu waar te nemen wat er van je gevraagd wordt. Wat heeft op dit moment het juiste momentum? Wat is de golf waarop je kunt surfen? Zodra je jouw activiteiten aanpast aan de energie van het moment, zul je merken dat iets wat normaal uren kost, nu in één gedaan kan worden. Ook zul je merken dat sommige activiteiten waar je niet blij van wordt, op sommige moment toch niet zo erg zijn om te doen.

Paul Loomans stelt voor om al je to-do lijstjes weg te doen en je intuïtie te laten bepalen wanneer je wat gaat doen. Dit vraagt om het creëren van lege momenten in de dag; witjes noemt Loomans die. Momenten waarop je gewoon even wat lanterfantert, uit het raam staart, of de afwasmachine uitruimt. Juist op die moment kun je goed naar je intuïtie luisteren en deze laten bepalen welke activiteit het beste past bij het huidige moment.

Dus, ga zitten, doe je ogen dicht, adem in en adem uit. Wordt stil en vraag jezelf “Wat is mijn volgende activiteit”. Wees nieuwsgier naar hoe het antwoord tot je komt..

2. Maak onderscheid tussen Chronos, Kairos en Aenos

De tweede manier om een andere relatie met tijd te ontwikkelen is om een andere benadering van tijd te omarmen. De Grieken kenden drie goden die ieder een andere benadering van tijd representeerden. Deze drie goden helpen je om een andere perspectief op tijd te krijgen.

De god Chronos representeerde de lineaire tijd. Dit is de tijd waar we het meest bekend mee zijn. Het is de tijd die langzaam wegtikt, de tijd die ons leven eindig maakt. Het is de tijd die we gebruiken om afspraken te maken, onze afspraken te plannen en om verschillende zaken te meten. Het is een heel nuttig perspectief op tijd als je agenda’s op elkaar wilt afstemmen en je activiteiten wilt plannen.

Tegelijkertijd creëert deze lineaire benadering van tijd een vast framework dat niet hoeft te passen bij jouw persoonlijke of zakelijke ritme. Als dat zo is, zal je spanning, onrustig en stress ervaren. Als je bijvoorbeeld geen ochtendmens bent, dan is het moeilijk om in het framework van werkdagen van 9-17 te passen. Zo kan het ook zijn dat de 5-daagse werkweek niet bij jouw ritme past.

Deze lineaire benadering van tijd gaat er ook vanuit dat tijd schaars is en dat we er niet genoeg van hebben. Dit op zich creëert als stress en angst dat je niet genoeg doet.

Chronos zorgt er ook voor dat we overschatten wat we in 1 jaar kunnen doen, maar onderschatten wat we in 5 jaar kunnen doen. Kijk maar eens terug naar 1 jaar geleden en wat er sinds toen is veranderd. Kijk nu 5 jaar terug en zie wat je in die tijd hebt bereikt!

De god Kairos staat voor het idee van het juiste moment. Vanuit dit perspectief is tijd een aaneenschakeling van momenten, elk met zijn eigen energie, kwaliteit en substantie. Door het juiste moment voor je activiteiten te kiezen, zal je de beste resultaten krijgen. Het juiste moment creëert een gevoel van flow en het voelt alsof je verbonden bent met een groter geheel.

Het concept van tijdsurfen maakt ook gebruik van deze manier van het kijken naar tijd. Zo kun je deadlines, beperkingen door tijd en het idee dat tijd bestaat uit een serie losse eenheden, loslaten. Zodra je in deze flow bent, wordt je rustiger en krijg je meer gedaan.

Tenslotte is er de god Aenos, die de eeuwige tijd representeert. Deze benadering van tijd helpt je om zaken in een ruimer perspectief te plaatsen. Door je te verbinden met Aenos ontdekt je dat dat wat we in ons leven doen slechts een heel klein puntje is in het licht van de eeuwigheid. Het helpt je om te relativeren en om je onrealistische verwachtingen, angsten en verlangens los te laten.

Aenos geeft je lucht en ruimte om dat te doen wat jij te doen hebt. Je kunt fouten maken. Het maakt niet uit of je ergens een week, een maand of zelfs een jaar langer over doet. Gezien vanuit het perspectief van Aenos is dat een futiliteit. De Chinezen zijn goed om zaken vanuit een grotere tijdsspanne te bekijken. Hun land kent een geschiedenis die veel langer is dan van vele andere landen. Hierdoor kunnen ze veel gemakkelijker contact maken met een groter tijdsperspectief.

Ook geologen zijn gewend om vanuit een groter tijdsbestek te denken en te handelen. Ze bekijken alles vanuit de ontwikkelingstijd van de aarde. Vanuit hun perspectief is een continent niet een vaststaand gegeven, net zo min als landen en volken.

In een andere blog beschrijf ik een opstelling naar aanleiding van een verhaal waarin ik een berg representeerde die er altijd was en altijd zal zijn. Het was heel interessant om vanuit een heel ander tijsperspectief naar de activiteiten in de opstelling te kunnen kijken.

3. Voorbij tijd en ruimte

Tenslotte kun je je verbinden met een gebied waar geen tijd en ruimte is. Dit is wat meer een spiritueel proces en het helpt je om de beweging van de tijd te beïnvloeden. Het helpt je ook om toegang te krijgen tot informatie die vanuit een lineair tijdsbeeld niet beschikbaar is.

We leven in een drie-dimensionale wereld waarbij tijd vaak als vierde dimensie wordt benoemd. Dit is de wereld waar we ons bewust van zijn, de wereld die door de wetenschap wordt onderzocht. Dit is wat er is ontstaan door de scheiding van kerk en wetenschap en de scheiding van geest en materie.

Er is echter ook een ander veld waar je je op kunt afstemmen. Dit is het energieveld dat alles met alles verbindt. In de kwantumfysica heet dit het nulpuntsveld (zie het boek The Field van Lynn McTaggert). In religies wordt dit Brahman, Allah of God genoemd. Anderen noemen het Ki of liefde.

Door je zuivere intuïtie te gebruiken kun je je afstemmen op dit energieveld. Je bent dan in staat om als het ware ‘in te loggen’ op dit veld waar geen tijd en geen ruimte is. Het is een plek buiten onze ruimtetijd.

Dit kan vrij paranormaal klinken, maar we hebben hier dagelijks mee te maken. hoe vaak heb je niet aan iemand gedacht en vervolgens belt deze persoon op? Of dat je de energie voelt in een zaal met mensen waar je binnenkomt? Of dat je iets weet waarvan je rationeel niet zou verwachten dat je het weet? Of dat je al wist dat iets zou gebeuren?

Vaak krijgen we deze inzichten, gevoelens en intuïtieve gedachten, maar doen we er niks mee. We noemen ze niet echt, niet gebaseerd op feiten en niet wetenschappelijk. Ik kan je vertellen dat dit echt een heel krachtig vermogen is dat we allemaal bezitten. Het is aan jou hoeveel gebruik je er van gaat maken en of je er ook naar gaat handelen.

Twee voorbeelden hoe je dit vermogen kunt gebruiken om op een effectievere manier met tijd om te gaan.

Een tijdcapsule creëren

Al je heel druk bent of je weet dat dat je niet genoeg tijd hebt om af ter krijgen wat je af moeten krijgen, dan kun je een tijdcapsule creëren. Sluit je ogen, adem drie keer rustig in en uit. Ontspan en laat gedachten en spanningen los. Stel je dan voor dat je in een tijdcapsule of “tijdbubble” zit. Ook de ruimte waar je werkt en de mensen met wie je werkt, zet je in die tijdcapsule. Zorg dat het een fijne capsule is om in te vertoeven, met veel licht, lucht en alles wat jij fijn vindt. Pas hem zo aan dat hij helemaal naar je zin is. Het is jouw visualisatie, dus gebruik je voorstellingsvermogen!

Stel je dan voor dat er een schuif is waarmee je de snelheid van de tijd kunt instellen. Het mag een fysieke schuif of draaiknop zijn, maar het kan ook een digitale slider zijn. Kijk op welke stand deze knop staat. Draai de knop nu naar beneden, of verschuif de slider zodat je de snelheid van de tijd naar beneden aanpast, net zoals je het volume van je versterker zachter zou zetten. Op deze manier vertraagt de tijd in de tijdcapsule.

Doe nu wat je moet doen en geniet van de tijd die je hebt!

Afstemmen op de toekomst

Je kunt je ook goed voorbereiden op iets wat morgen plaats zal vinden zoals een training, verkoopgesprek, of overleg. Door je op deze manier voor te bereiden, zal het gemakkelijker voor je zijn om deze activiteit te doen en kun je de beste versie van jezelf zijn.

Sluit ook nu weer je ogen, adem drie keer in en uit, wordt rustiger, vertraag je gedachten en laat spanning los. Stel je dan de bijeenkomst, training, ontmoeting of welke activiteit je dan ook op voor wil bereiden. Volg de beelden, gevoelens en inzichten die je krijgt. Vraag je intuïtie wat de essentie is van de activiteit of bijeenkomst. Wees nieuwsgierig hoe het antwoord tot je komt. Stel ook de vraag wat er van jou wordt gevraagd, wat jij te doen of juist niet te doen hebt? Nogmaals, sta open voor de intuïtieve antwoorden die in het beeld verschijnen, of misschien krijg je wel sensaties in je lichaam, heldere gedachtes of een geur of smaak. Vraag je intuïtie tenslotte wat het gemeenschappelijk doel, richting of hogere doel is van wat je gaat doen. Laat de antwoorden tot je komen alsof je een nieuwsgierig kind bent.

Verken de informatie nog wat meer door de stroom van beelden, sensaties of inzichten te volgen. Je hoeft het nog niet te begrijpen. Vraag je ratio om zich nog even koest te houden.

Dan schrijf of teken je alle informatie die je hebt ontvangen. Nu kun je de vertaalslag maken naar de praktijk. Wat is de boodschap die je hebt gekregen? Je hoeft dit niet te doen. Je kunt morgen ook open de activiteit in gaan. Check achteraf je aantekeningen om te zien wat de betekenis was van wat je hebt waargenomen. Door achteraf terug te kijken, kun je gemakkelijker verklaren wat bepaalde beelden of sensaties in je lichaam betekende. Dit kun je gebruiken voor een volgende keer.

Ik ben benieuwd hoe dit je heeft geholpen. Laat je commentaar hieronder achter!

Workshop Moeiteloos Ondernemen

Op 29 mei geef ik een workshop Moeiteloos Ondernemen met het thema tijd. Je gaat aan de slag om meer te kunnen doen in minder tijd. Je gaat opruimen in de onderstroom, het ritme ervaren in je bedrijf en ontdekken hoe je kunt surfen op de tijd.
We werken met familie- en organisatieopstellingen en andere intuïtieve methoden.

Meer informatie over de workshop Moeiteloos Ondernemen

Leave a Reply


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.