flag-en

Inspiratieblog Intuïtief Ondernemen

Artikelen, video’s, linkjes en citaten

In 6 stappen je dromen realiseren

Hoe ik toch kon hardlopen en gitaarspelen – dromen realiseren

Op de foto links zie je mij nadat ik voor het eerst 10 km hardgelopen heb: een blij ei!

6-7 jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen. Geduldig praatte Evi tegen mij in mijn oortjes. “Ja, ge doet het goed!” om mij naar de 5 km te leiden. Na 2 minuten aan een stuk hardlopen was ik al kapot en ik vroeg me af hoe ik ooit 30 minuten achter elkaar kon lopen. Stukje bij beetje werden de periodes van hardlopen verlengd en de periodes van gewoon lopen verkort. Na 10 weken of zo kon ik 5 kilometer achter elkaar lopen, ongeveer een half uur. En nu is het dus gelukt om zelfs 1 uur achter elkaar hard te lopen!

De foto rechts is van een oefening die ik voor mijn gitaarles moest doen. Zo leerde ik mijn vingers om te bewegen op een manier waarop ze nog nooit hadden bewogen. Op mijn 50e kreeg ik een gitaar van mijn vrouw en heb ik gitaarles genomen. Jeetje wat hadden mijn vingers een moeite met de juiste snaar indrukken en dan weer in een andere stand andere snaren indrukken. Dan te bedenken dat ik in mijn jeugd piano heb gespeeld en mijn vingers dus wel wat gewend waren. Wederom dacht ik dat het me nooit zou lukken om een liedje te kunnen spelen. Nu ben ik 1 jaar verder en kan ik al redelijk wat akkoorden. Mijn vingers zijn inmiddels gewend aan die onmogelijke posities.

Waarom we vaak denken dat het niet kan

Met deze twee voorbeelden wil ik laten zien dat iets waarvan ik dacht dat het niet mogelijk was, uiteindelijk toch mogelijk is. Natuurlijk is het niet vanzelf gegaan, maar het was ook niet heel zwaar en ingewikkeld. Ons zelfbeeld kan soms wat star en verroest zijn. Dan denken we dat we iets niet kunnen en ook nooit zullen kunnen. Simpelweg omdat we ons niet kunnen voorstellen vanuit onze huidige positie dat het anders kan zijn. Ik had 7 jaar geleden niet kunnen bedenken dat ik nu met intervaltraining blij ben als ik even 2 minuten gewoon hard mag lopen en niet hoef te sprinten. Wat een verschil in zelfbeeld. Met de gitaar is het net zo. Het D-akkoord pak ik nu zonder probleem, terwijl ik daar tijdens de eerste paar lessen echt op zat te worstelen en me niet kon voorstellen dat mijn vingers dat ooit zouden kunnen.

Met ondernemer is het net zo. Ook daar worden we vaak beperkt door wat we denken dat er mogelijk is vanuit het zelfbeeld en het beeld van de wereld dat we op dat moment hebben. Ik zie het vaak bij mijn klanten dat ze bijvoorbeeld niet kunnen voorstellen hoe ze meer klanten kunnen bedienen zonder dat het teveel energie en tijd kost. Of dat ze zich niet kunnen voorstellen hoe ze hun winst kunnen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, omdat ze denken in het huidige uurtarief, de huidige markt en de huidige diensten die ze aanbieden.

Dromen realiseren met een fixed mindset versus growth mindset

Carol Dweck heeft het in dit kader over een growth mindset versus een fixed mindset. Bij een fixed mindset heb je het idee dat je capaciteiten vastliggen en niet meer kunnen veranderen. Een fout maken zie je als falen en je geeft op als het even tegenzit en niet lukt. Met deze mindset geloof je niet dat je iets nieuws kunt realiseren. Je gaat meer van hetzelfde doen en wil daar steeds beter in worden. Perfectionisme ligt op de loer. Je rekent jezelf af op de fouten die je maakt en dat maakt weer dat je nog minder geneigd bent om nieuwe wegen te bewandelen.

Een growth mindset zorgt ervoor dat je geloof dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat je nieuwe dingen kunt aanleren. Fouten maken zie je als een leerervaring en als het tegenzit ga je door of vind je een andere manier om verder te komen. Deze mindset helpt je om iets nieuws te gaan doen en ben je eerder geneigd nieuwe wegen te bewandelen. Je struikelt en staat weer op en door te reflecteren weet je wat je in het vervolg anders moet doen.

Iedereen heeft beide neigingen in zich, waarbij een van de twee waarschijnlijk wel de overhand heeft. Het mooie is dat je zelf kunt bepalen vanuit welke mindset je gaat ondernemen. Door op je eigen gedachten en acties te reflecteren, kun je zien waar je jezelf vast zet en wat er nodig is om meer vanuit een growth mindset te ondernemen. Soms loop je hierin toch vast en krijgt de fixed mindset te overhand. Dan kan het handig zijn om externe hulp van een coach in te schakelen. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom het je niet lukt om te denken vanuit mogelijkheden.

Hoe mijn eerste workshops faalden

Workshops De eerste workshop die ik gaf, was een drama. Nog steeds (15 jaar laten) schaam ik me er een beetje voor. Ook de tweede workshop liep niet lekker en was ik niet tevreden over. Toen had ik kunnen geloven dat ik geen workshops kon geven en me alleen op de coaching kunnen richten. Ik ging echter door. Iets in mij duwde me steeds weer naar het werken met groepen. Langzaam vond ik een manier van workshops leiden die bij mij paste, vond ik werkvormen die voor mij gemaakt leken te zijn, ontdekte ik de onderwerpen die goed bij me pasten. Nu geef ik regelmatig workshops voor 6, 12, 25 of zelfs 80 deelnemers; online of live. Ik bereid ze niet meer tot in de puntjes voor en ga mee met de flow van de groep.

Ook van mijn internationale activiteiten had ik in 2016 geen idee hoe deze vorm zouden krijgen. Diep van binnen voelde ik dat ik mijn activiteiten naar het buitenland wilde uitbreiden, maar ik had geen idee hoe. Inmiddels wist ik gelukkig dat ik het proces kon volgen en dat ik mijn ideeën over hoe het eruit zou moeten/kunnen zien los moest laten. Daardoor kon ik gemakkelijker met de stroom mee bewegen en heb ik nu, 5 jaar later, een groot internationaal netwerk, geef ik trainingen in plaatsen als Dubai, Boekarest en Parijs en geef ik diverse online trainingen met deelnemers van Australië tot Oekraïne en België tot Canada. 5 Jaar geleden had ik niet kunnen bedenken hoe dit mogelijk was en hoe me dat zou lukken.

Geleid door een grotere stroom

Een belangrijk aspect dat in deze voorbeelden naar voren komt, is dat er iets groters was, een missie, een intern stemmetje, een roeping die mij aanzette om door te gaan. Want, een growth mindset of niet, soms moet je toch echt stoppen met iets, omdat het niet is wat je te doen hebt; omdat het niet jouw pad is. Voor mij is het dus belangrijk om het doorzetten te koppelen aan een intuïtief weten dat dit de goede weg is en niet kost wat kost altijd maar door te zetten.

Tegenslag en weerstand kan namelijk ook te maken hebben dat het niet jouw pad is, dat het niet de bedoeling is dat je deze kant op gaat. Als je dan gaat doorzetten en veel energie erin gaat stoppen, leidt dit niet tot de resultaten die je voor ogen hebt. Je raakt alleen maar uitgeput en gefrustreerd. Het is dus van belang contact te hebben met die grotere stroom, die intuïtie om te bepalen of een tegenslag vraagt om doorzetten of om het kiezen van een andere weg.

Dromen realiseren op 4 niveaus

In mijn boek Moeiteloos Ondernemen beschrijf ik vier niveaus waarop je succes kunt ervaren. Deze niveaus kun je ook gebruiken om succes te creëren, oftewel om je dromen te realiseren. Natuurlijk zijn alle niveaus met elkaar verweven en beïnvloeden ze elkaar. Toch kan het zinvol zijn om ze uit elkaar te trekken om te onderzoeken of je op alle niveaus congruent bent wat betreft het realiseren van je droom.

 1. Fysieke niveau
  Dit is het platte, aardse niveau. In het geval van mijn hardlopen gaat het over mijn lichaam dat getraind moet worden om 30 minuten achter elkaar te kunnen hardlopen. In het geval van gitaarspelen moeten mijn hersenen op nieuwe manieren mijn vingers aan kunnen sturen. In het geval van workshops gaat het over de feitelijke zaken die je moet regelen bij een workshop en voor mij hoort daar ook de didaktiek en workshop basics bij.
 2. Mentale niveau
  Dit is het niveau van je overtuigingen en van de growth of fixed mindset. Op het mentale niveau realiseer je je dromen door te geloven dat je het kunt en mogelijkheden te zien.
 3. Emotionele niveau
  Op dit niveau maak je contact met je emoties. Wat voel je als je denkt aan je droom? En wat als je denkt aan het mislukken ervan? Naast het bewust worden van je emoties kun je hier ook onderzoeken waar de emoties hun oorsprong vinden en of je los kunt komen van de emoties. Emoties (ook positieve) vertroebelen namelijk je intuïtie. Daarom raad ik altijd aan om neutraal te worden in je emoties.
 4. Spirituele niveau
  Dit niveau gaat over vervulling, over het verbonden zijn met het grotere geheel en vanuit daar handelen. In het geval van mijn workshops en internationale activiteiten kon ik op een diep niveau voelen dat ik dit te doen had. Hier gaat het niet meer om wat je zelf wil, maar wat er van jou gewild wordt. Je kunt je ook afvragen wat er door je vorm wil krijgen.

In 6 stappen je dromen realiseren

Heb je een wens, een verlangen of een droom? Geloof je nu nog niet dat dat kan? Zie je niet voor je hoe je dit kunt realiseren? Merk je dat er weerstand is en dat je op wilt geven?
Gebruik dan de volgende stappen om jezelf te onderzoeken en ruimte te creëren om deze droom waar te maken. Zo zorg je dat je alle bovengenoemde niveaus op elkaar afstemt en in lijn brengt met je droom.

 1. Is het de bedoeling dat je dit gaat doen (spiritueel)?
  Maak contact met je innerlijk kompas, je intuïtie, je hogere zelf, of hoe het voor jou het beste werkt. Vraag je af of dat wat je wilt ook echt bij je past en of het de bedoeling is dat je dit gaat doen. Luister naar het antwoord van je diepste wijsheid.
  Weerstand en tegenslag kunnen namelijk betekenen dat dit niet de bedoeling is en dat je een andere weg moet kiezen.
  Het kan ook betekenen dat je juist door moet zetten en deze obstakels moet overwinnen om sterker verder te kunnen.
  Alleen je zuivere intuïtie, je interne kompas, kan hier het antwoord op geven.
 2. Onderzoek je eigen aannames en overtuigingen (mentaal en emotioneel)
  Vervolgens onderzoek je je overtuigingen en aannames. Schrijf gedurende een week eens op wat je tegen jezelf zegt als het gaat over je droom. Denk je vanuit mogelijkheden en vanuit het idee dat je nieuwe dingen kunt leren? Of geloof je dat je capaciteiten vastliggen en het niet mogelijk is om nieuwe paden te bewandelen? Heb je een growth mindset of fixed mindset als het om deze droom gaat? Wat zijn precies de obstakels die je ziet? Welke emoties roepen die op? Waar ben je bang voor? Kun je deze emoties loskoppelen van je droom?
 3. Kijk terug naar eerdere ervaringen waar je iets nieuws leerde (mentaal)
  Kijk vervolgens terug in je leven naar wat je allemaal hebt geleerd en hoe je dat hebt gedaan. Maak ook weer contact met het moment voordat je het nieuwe had geleerd (net zoals ik met het begin van het hardlopen of gitaarspelen). Kun je zien dat je toen eigenlijk op eenzelfde punt stond als nu? Dit kan helpen om het vertrouwen in jezelf aan te boren om het nieuwe aan te gaan ervan uitgaande dat je het nu ook wel weer zal leren.
 4. Creëer een affirmatie (mentaal)
  Op basis van je huidige belemmerende overtuigingen en je leerervaringen uit het verleden maak je een krachtige korte zin die je helpt om de mogelijkheden te blijven zien. Een voorbeeld kan zijn “Ik kan iets nieuws leren” of “Ik maak alles mogelijk” of “Ik vertrouw op het proces”. Zorg dat de zin positief geformuleerd is, in de tegenwoordige tijd en begint met ik.
 5. Zorg voor speelruimte (fysiek en mentaal)
  Een omgeving om te kunnen uitproberen, uit te glijden en weer op te staan, helpt je om te leren en jezelf te ontwikkelen. De eerste workshop die ik internationaal gaf, was onbetaald. Dat gaf mij de speelruimte om fouten te maken en niet heel erg bezig te zijn met het resultaat. Gek genoeg werd de workshop daardoor juist een groot succes. Je kunt ook speelruimte creëren door het een experiment te noemen, door iets een pilot te noemen (dat had ik bij mijn eerste workshop moeten doen) en de daarbij horende prijs te vragen. Je kunt ook een afspraak maken met je innerlijke criticus door bijvoorbeeld te zeggen dat je over 1 maand gaat evalueren, of dat je 2x deze nieuwe aanpak kiest. Zo wordt de innerlijke criticus wat minder dominant en kun je vrijelijk nieuwe dingen uitproberen.
 6. Zet kleine stapjes richting je ideaalbeeld (fysiek)
  Uiteindelijk gaat het ook om het doen. Stapje voor stapje. Je hoeft geen 5-jarenplan te hebben. Het gaat erom dat je weet wat je nu gaat doen om een (klein) stapje in de richting van je droom te komen. Ook hier kan je zuivere intuïtie je heel goed bij helpen. Vraag welke stap je nu te zetten hebt en wees nieuwsgierig naar het antwoord.

Of mijn internationale community werkelijkheid gaat worden?

Mijn droom is nu om een internationale community te creëren van mensen die met intuïtie en opstellingen werken. Ook nu weet ik niet hoe ik dat ga realiseren en welke vorm het krijgt. Gelukkig ben ik wijzer en ervarener geworden in het loslaten en meebewegen. Mijn overtuigingen over mezelf en de wereld laat ik los, mijn beperkende gedachtes laat ik voor wat ze zijn. Met een open mind treed ik de wereld tegemoet, nieuwsgierig hoe het vorm krijgt. Wordt vervolgd …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *