Skip to main content

Lucy Weenink

Eind 2013 en begin 2014 heb ik onderdelen uit de opleiding opstellingen begeleiden “De Magie van Systemisch Werken” gevolgd. Op deze geweldige locatie met gedreven, ontspannen, intuïtieve en creatieve coaches die elkaar mooi aanvullen heb ik ervaring opgedaan om het opstellingswerk op diverse manieren te begeleiden; zowel groepsgewijs als individueel. Vooral de creatieve en intuïtieve werkvormen waarbij gebruik werd gemaakt van meditatie, visualisatie, inzichtkaarten, tekenopdrachten, stenen e.d. sprak mij zeer aan en werken goed om op diverse manieren meer inzicht te verkrijgen in dat wat aan de orde mag komen. Kan de opleiding van harte aanbevelen omdat de opzet breed is, je kennismaakt met verschillende interventies en tevens heb ik het als zeer prettig ervaren dat ik een opleiding op maat kon volgen zodat het aansloot bij mijn behoefte en mijn eerder opgedane kennis m.b.t. het werken met opstellingen.

Lucy Weeninkcoaching en begeleiding bij praktijk LucyWeenink en kunstenaar bij AL Ziende Scheppend