Coachopleiding Intuïtief Coachen & Adviseren

Intuïtieve aanpak en kijk op mens & organisatie zorgt voor sneller en beter resultaat

 • Wil jij in de begeleiding van mens & organisatie diepgaande resultaten bereiken?

 • Ben jij klaar voor een nieuwe, frisse en krachtige aanpak?

 • Wil je duurzame transformaties begeleiden bij je klanten?

 • Wil je zelf een sprong maken in je persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling?

 • Ben je bereid in jezelf te investeren?

Deze tijd vraagt om een nieuw soort (business)coach, adviseur en (interim) manager

In deze tijd waarin ontwikkelingen heel snel gaan, de aarde om hulp schreeuwt, mensen en organisaties op zoek zijn en nieuwe waarheden gaan gelden, is het als coach of adviseur belangrijk om op een eigentijdse manier mens & organisatie te begeleiden.

DSC_9535De succesfactor voor een topcoach, excellente adviseur of succesvolle interimmanager ligt niet meer in het beheersen van businessmodellen, coachmethodieken of marketingkennis. De sleutel tot succes ligt in het inzetten van je zuivere intuïtie en het verruimen van je bewustzijn. Je boort op deze manier diepere bronnen van informatie aan die je helpen om je klant een grote stap verder te helpen.
Het succes van een bedrijf en de mensen die er werken wordt grotendeels bepaald door de onderstroom, dat wat niet zichtbaar is, maar wel voelbaar. Dit is de laag waar je ratio niet meer de controle heeft en je zuivere intuïtie feilloos weet waar de schoen wringt. Hier vind je eenvoudig duurzame oplossingen voor zeer complexe vraagstukken. Hier raak je, verbind je en word je geraakt.
Hoe zou het zijn als jij je meer kunt verbinden met deze laag? Als je voorbij je zintuigen en denken kunt komen en tegelijkertijd je klant op een praktische, down to earth manier kunt ondersteunen bij dat waar het werkelijk om gaat?

LeVisualisatie - Intuitief ondernemen - marketinger in 10 dagen om intuïtief en vanuit een intuïtieve kijk op mens & organisatie anderen te begeleiden

In de opleiding Intuïtief Coachen & Adviseren leer je om je zuivere intuïtie te ontwikkelen en optimaal in te zetten. Hierbij ga je voorbij aan technieken en methodes. Je wordt zelf het belangrijkste instrument. Door je zuivere intuïtie te ont-wikkelen, zul je merken dat je als vanzelf de juiste interventies op het juiste moment doet.
Daarnaast zul je een nieuwe kijk op mens & organisatie leren; een kijk waarin de onderstroom veel meer ruimte krijgt. Hierdoor zul je op een dieper niveau gaan begrijpen hoe mensen en organisaties werken. Daardoor kun je transformaties in gang zetten en ondersteunen die snel en duurzaam resultaat hebben.

In de opleiding zul je vooral leren door te doen en te ervaren. Er zal veel aandacht zijn voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Je gaat oude patronen transformeren, belemmerende overtuigingen loslaten en ballast uit je verleden omvormen tot een kracht die je in kunt zetten. Daarbij is veel ruimte voor oefenen en werken met concrete vragen van de andere deelnemers.

Daarnaast is er ook ruimte voor het ontwikkelen van je eigen bedrijf of het intuïtief kijken naar het bedrijf waar je werkt. Tenslotte zal ik ook theorie behandelen, waardoor het geleerde een kader krijgt.

Wat levert het jou op?

De opleiding levert je in eerste instantie een enorme sprong op in je persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling:

 • Je hebt oude belemmerende overtuigingen en patronen getransformeerd en losgelaten
 • Je hebt je bewustzijn verruimd, waardoor je vrijer in het leven staat
 • Je hebt je intuïtie verder ontwikkeld en durft erop te vertrouwen

Daarnaast leer je om vanuit dit verruimde bewustzijn en met je intuïtie je klanten te begeleiden:

 • Je vertrouwt op intuïtieve inzichten in de begeleiding van anderen
 • Je hebt diverse intuïtieve en bewustzijnstechnieken ervaren en toegepast
 • Je hebt de vorm durven loslaten en vertrouwt op het intuïtieve proces
 • Je bereikt meer resultaat in minder tijd doordat je sneller de vinger op de zere plek legt en de juiste interventies weet te doen.

Tenslotte heb je jezelf een holistische kijk op mens en organisatie eigen gemaakt

 • Je hebt geleerd naar het grotere systeem te kijken en naar de delen
 • Je weet de onderstroom bij mensen en organisaties snel boven tafel te krijgen
 • Je kent de belangrijkste patronen die in de onderstroom kunnen spelen
 • Je doet je interventies vanuit een systemische kijk op mens en organisatie

Opleiding met open structuur

Omdat ik geloof in “practise what you preach” heb ik ervoor gekozen deze opleiding op een nieuwerwetse manier aan te bieden. De structuur heb ik meer los gelaten. Dat betekent onder andere dat de data van deze opleiding in eerste instantie niet vast staan. Zodra het minimum aantal deelnemers is bereikt, gaan we gezamenlijk de data prikken. Zo ontstaat een ritme in de opleiding die precies past bij de groep.

De inhoud staat ook niet vast. In de tabbladen vind je informatie over de verschillende onderdelen die aan bod kunnen komen. In afstemming met jou en de andere deelnemers bepaal ik waar de accenten komen te liggen en welke onderwerpen we eventueel toevoegen of weglaten. Hierbij zal ik ervoor zorgen dat die zaken aan bod komen waarvan ik vind dat ze belangrijk zijn voor het goed afronden van de opleiding.

Zo ontstaat een opleiding die helemaal past bij jou en de behoeftes die jij op dit moment hebt. Dit vraagt van jou ook flexibiliteit, vertrouwen en je openstellen voor wat zich ontvouwt. Laat dat nou precies passen bij intuïtief coachen & adviseren. De opleiding begint dus eigenlijk al bij het opgeven.

Ik maak gebruik van krachtige, bewezen, intuïtieve werkvormen

Relatie-intuitie-ratioVoor alle modules geldt dat ik met diverse bewezen intuïtieve werkvormen werk zoals meditaties, opstellingen, visualisaties, coachgesprekken, energiewerk, diverse intuïtieve oefeningen, stilte, natuur, loslaatmethodes zoals de Sedona en MIR methode, etc. Deze zijn vanzelfsprekend afgestemd op de toepassing in een zakelijke context.
Daarnaast is het systemisch gedachtegoed wat aan de basis ligt van opstellingen een belangrijke basis van de opleiding. Het systemisch denken en kijken naar mens en organisatie helpt je enorm om de juiste interventies te doen.

Tussen de modules is er de mogelijkheid voor 1-op-1 coaching. Hierdoor kun je dat wat er tijdens de modules is aangeraakt en naar boven is gekomen verder integreren en specifiek toepassen voor jouw situatie. Deze coaching is niet verplicht.

BewustZijn & Intuïtie, de basis

Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen gaan over jezelf vrijer maken en de verbinding met je intuïtie versterken. Door in verbinding te zijn met je intuïtie, kun je op een diep niveau contact met jezelf krijgen, waardoor je oordeelloos en vrij in het leven kunt staan. Je zult hierdoor je intuïtie ook meer leren vertrouwen en gebruiken. Bovendien kun je vanuit die rust veel beter beslissingen nemen, verbinding maken met anderen (waaronder je klanten) en aanvoelen wat er op ieder moment nodig is. Tenslotte verruimt door deze module je bewustzijn, doordat je oude lagen, pijnen en patronen transformeert en loslaat.

Foto mist met zonNaast een uitleg over bewustzijn en het verbindende veld ga je ervaren hoe jij via je intuïtie in contact komt met dat wat ons allen verbindt. In diverse oefeningen ont-wikkel je jouw intuïtie en verruim je je bewustzijn. Ik maak hierbij gebruik van diverse methoden zoals opstellingen, visualisaties en energiewerk om de blokkades die er nog zijn op te lossen en los te laten.
We gaan oefenen met de diverse concepten zodat je ze helemaal eigen kunt maken. Daarnaast ga je jouw oordelen toetsen, onderzoeken en loslaten en help je anderen daar ook bij. Zo zul je de leegte gaan ervaren en ontdekken welk potentieel daar voor jezelf in zit. Door de twee dagen heen zal ik steeds de verbinding leggen tussen wat er gebeurt en de concepten die ik behandel. Zo kun je het geleerde blijven toepassen in de praktijk.

Resultaten

Na afloop van deze module:

 • Heb je geleerd over het verbindende veld, synchroniciteit en bewustzijn
 • Weet je wat jouw drijfveren zijn en wat jouw unieke bijdrage is
 • Weet je onderscheid te maken tussen je ego en dat wat je ego overstijgt
 • Zie je dat de wereld je spiegel is en wat dit jou te vertellen heeft
 • Heb je het contact met en vertrouwen in je intuïtie versterkt
 • Kun je oordeelloos naar jezelf en naar anderen kijken en daarnaar handelen
 • Heb je contact met de essentie ervaren en weet je hoe je daar weer contact mee kunt krijgen

Intuïtief Ondernemen

Martijn-Meima-trainer-intuitief-coachenNaast aandacht voor de mens, intuïtie en bewustzijn, is er in de opleiding ook aandacht voor een intuïtieve manier van kijken naar bedrijven en organisaties. Je leert op een systemische manier naar organisaties kijken. Daarnaast ga je ontdekken hoe dat voor jou werkt. Heb je een eigen bedrijf, dan ga je daarmee een stap maken. Ben je in loondienst, dan ga je daar meer ruimte creëren voor jouw eigenheid. Deze module dompelt je onder in het veld van intuïtief ondernemen en zakendoen.

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: persoonlijke missie en bedrijfsmissie, timemanagement, creëren, het gebruik van doelen, marketing, samenwerken en geld verdienen. Naast dat ik je vanuit een intuïtief oogpunt naar deze thema’s leer kijken, ga je dit ook aan den lijve zelf ervaren. Bovendien zul je ook al in tweetallen elkaar gaan coachen en adviseren.

Resultaten

Na deze module:

 • Heb je een systemische en holistische kijk op zakendoen ontwikkeld
 • Heb je vraagstukken voor je eigen bedrijf of de organisatie waar je voor werkt op een intuïtieve manier onderzocht en oplossingen gevonden
 • Weet je hoe je mensen in een zakelijke context kunt coachen
 • Kun je de principes van intuïtief ondernemen toepassen
 • Heb je diverse tools geleerd en toegepast voor het coachen en adviseren

Intuïtief Coachen & Adviseren

Intuitief Coachen en AdviserenHierbij ga je ervaren hoe je vanuit jouw contact met de essentie en met gebruik van je intuïtie écht in verbinding kunt zijn met jouw klant en diens bedrijf/organisatie. Dit betekent dat je vrij van oordelen, met zuivere intenties en moeiteloos bij de kern van de vraagstukken van jouw klant. Dit proces vertaalt zich voor jouw klant in een duurzame transformatie. De basis die je in de eerste modules hebt gelegd ga je hier dus toepassen in coachsessies. Daarbij zul je ook de ervaringen en kennis van module 2 inzetten. Je zult ontdekken dat je met minder moeite een diepgaand effect kunt bewerkstelligen.

Resultaten

Na afloop van deze module:

 • Ben je in staat om vanuit het lege midden te coachen en adviseren
 • Kun je de ander begeleiden om vanuit de essentie te handelen
 • Kun je systemische principes herkennen en toepassen
 • Weet je hoe je de kracht van spiegelen kunt gebruiken
 • Ben je je bewust van de kracht van intenties en kun je dit effectief benutten in je coaching
 • Laat je de interventies vanuit een diepe afstemming met je intuïtie en met de ander komen
 • Kom je snel bij de kern van vraagstukken van jouw klant

Werken met energie

Coachopleiding intuitie ontwikkelingWe zullen ook gaan ervaren wat je doen met energie. Wat is energie en hoe kun je ermee werken? In diverse oefeningen ga je ervaren hoe je energie kunt inzetten in je coaching en advisering. Hierbij ga je enerzijds de diepte en magie van energie ontdekken en tegelijkertijd houden we het praktisch en down to earth. Het blijft dienend voor jouw werk bij de klant.

Wat is de werking van energie in communicatie, in jezelf en bij de ander? Wat heeft de staat van je energieveld en intenties te maken met de effectiviteit van het coachingsproces? Maar nog belangrijker: hoe kun je dit alles bewust leren inzetten zodat de coaching nog effectiever wordt? Je leert jouw vermogens kennen als het gaat om helderzien, heldervoelen, helderweten en/of helderhoren, en je leert deze bewust in te zetten als instrument. De mate van diepgang die je bereikt in het werken met energie is afhankelijk van de fase van je ontwikkeling. Je maakt je eigen sprong hierin. Kortom een module waarbij veel oefeningen en tools worden aangereikt om je verder te ontplooien en jouw instrumentarium te verrijken.

Resultaten

Na afloop van deze module:

 • Kun je jezelf energetisch voorbereiden en je weet hoe je voor energetisch “onderhoud” zorgt
 • Ben je je bewust van de werking van energie
 • Kun je je afstemmen op jouw energie, die van de ander en van de organisatie
 • Krijg je helder hoe energie werkt en wat voor invloed dat op jou en de klant heeft
 • Leer je instrument te zijn en kun je informatie goed doorgeven
 • Weet je waar jouw vermogens liggen; heldervoelen, helderzien, helderhoren, helderweten en kun je deze bewust gaan inzetten
 • Ben je je bewust van jouw energie en intenties op het proces en de effectiviteit van de coaching

Bewust Zijn als coach en adviseur

Intuitief coachenNu is het tijd voor een verdere verdieping. Je gaat nog meer het contact ervaren met het grotere bewustzijn dat je in wezen bent, met de essentie, wie wij in essentie zijn. Je gaat stilte ervaren en de ruimte die stil zijn je geeft. Je gaat de kracht ervaren van liefdevolle aandacht en puur in alle volheid aanwezig zijn. Bij jou en ook bij je klant. Door vanuit een zuiver bewustzijn enkel te zijn en in stilte volledig met al je liefdevolle aandacht in contact te zijn met de klant, merk je dat er al transformatie en bewustzijnsontwikkeling ontstaat. Je leert oordelen los te laten en je ego te laten varen. Dit is een enorme verrijking als je ziet wat het je oplevert.

Natuurlijk besteed ik ook aandacht aan hoe je deze manier van “zijn” effectief in je begeleiding van mens en organisatie kunt toepassen. Deze module bestaat uit 2 aaneengesloten dagen inclusief avondprogramma en overnachting, zodat we extra de diepte in kunnen.

Resultaten

Na afloop van deze module:

 • Maak je nog diepere verbinding met dat wat ons allen verbindt
 • Kun je vanuit een zuiver bewustzijn verbinding maken met jezelf, de ander en de organisatie
 • Kun je coachen en adviseren vanuit dit zuivere bewustzijn en ben je in staat om de klant te laten groeien in bewustzijnsontwikkeling door te “zijn”
 • Kun je verbinding maken met jezelf, anderen en het bedrijf op zielsniveau
 • Ontdek je de kracht van de stilte en liefdevolle aandacht door te zijn en het effect hiervan op de begeleiding
 • Ben je in staat om te zien waarom je deze klant aantrekt en wat de boodschap hierin is voor jou
 • Ben je in staat om je eigen groei vorm te geven en blokkades vroegtijdig te signaleren en transformeren
Intuïtief Ondernemen, buitenverblijf de Wijte
Intuïtief Ondernemen, buitenverblijf de Wijte

 Locatie

De opleiding vindt plaats op het Buitenverblijf De Wijte, Harfsensesteeg 8 in Eefde. De ruimte daar is erg mooi en met een prachtige, rustige energie.

Hij is wat minder goed met het OV bereikbaar. De ervaring leert dat daar altijd een mouw aan te passen is.

Doordat we de data in overleg bepalen, kan het zijn dat de locatie niet beschikbaar is. In dat geval wijk ik uit naar Spijkvoorde in Deventer. Ook een hele rustige en mooie plek.

Data en tijden

De trainingstijden zijn van 9.45 tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 uur ben je welkom voor koffie/thee en wat lekkers.

De data gaan we met elkaar afstemmen zodra een groep van 6-8 deelnemers bekend is. Mochten de uiteindelijke data je niet passen, dan kun op dat moment beslissen niet mee te doen. De minimale groepsgrootte is 6.

Online Materiaal

Je krijgt als deelnemer aan deze opleiding toegang tot het online materiaal. Dit bestaat uit PDF documenten met theorie en oefeningen, MP3 bestanden met visualisaties en meditaties en video’s met uitleg over bepaalde werkvormen. Ook vind je in het materiaal een boekenlijst met aanbevolen boeken. Je kunt al het materiaal downloaden en voor eigen gebruik op je computer, tablet of smart phone zetten.

Investering in jezelf en je klanten

Met deze opleiding maak je een grote stap in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat merk jezelf en dat gaan je klanten merken. De investering die ik je vraag voor deze opleiding is € 2.250.
Betaalt je werkgever voor je opleiding, dan zijn de kosten €2.775

De prijs is inclusief:

 • 21 dagdelen opleiding (10 dagen en 1 avond)
 • Heerlijke verse,  vegetarische lunches tijdens de opleidingsdagen
 • Koffie, thee en versnaperingen
 • Toegang tot het online studiemateriaal (theorie, oefeningen, visualisaties, videomateriaal)
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen tussen de opleidingsdagen door

De prijs is exclusief BTW en exclusief de verplichte verblijfkosten voor de laatste module. Deze bedragen € 127 (ex BTW) op basis van een eenpersoonskamer inclusief diner en ontbijt.

Betaling in termijnen is mogelijk. Hiervoor vraag ik 5% administratiekosten.

Wil je tijdens module 1 t/m 4 ook overnachten dan zijn er diverse mogelijkheden in de omgeving. Ook in de Wijte zelf kun je overnachten.

Om een indruk te krijgen van de ervaringen van eerdere deelnemers aan deze opleidingen hebben we gevraagd hoe zij de opleiding ervaren hebben. De opleiding heeft een aantal namen gehad, waaronder Coachen vanuit de Essentie en BewustZijn & Intuïtie. Die namen zul je dus ook nog terug horen en lezen.

“Als lean consultant was ik op zoek naar een opleiding om beter in contact te zijn met mezelf en vanuit daar met anderen. Blij was ik met de opleiding BewustZijn & Intuïtie. Ik wist dat dit geen standaard consultant opleiding was. Ik wist ook dat ik buiten mijn comfortzone zou moeten gaan.
De opleiding heeft me echt geholpen om meer bij mezelf te zijn en vanuit daar beter te interveniëren in meetings en in het contact met anderen. Bovendien heb ik veel meer leren vertrouwen op mijn intuïtie en dat ik me daarmee van tevoren al heel goed kan voorbereiden op een ontmoeting met een ander of met een groep. Tenslotte heb ik heel veel methoden geleerd die ik zeker nog ga toepassen in mijn werk.
De opleiding wordt dusdanig begeleid dat je in een veilige omgeving kan werken en buiten je comfortzone durft te gaan. Hierdoor ga je de uitdagingen die je in je eigen proces tegenkomt niet uit de weg. Je bent vanaf het eerste moment in goede handen en dat voel en merk je aan alles.”
– Gerjan Zweers, lean consultant NS Reizigers

“Vanaf het eerste moment, de proefworkshop in het TrainerCoachCafe, wist ik al dat met Martijn en Marjolein mooie dingen bereikt konden worden. En het voelde gewoon goed!
Een nachtje erover geslapen maar eigenlijk hoefde dat niet eens. Tijdens de verschillende trainingsmodules heb ik veel nieuwe dimensies ontdekt. En deze daarmee aan mijn leven toegevoegd.
Het klinkt misschien wat zweverig maar zo was het eigenlijk helemaal niet. Wat ik geleerd heb, heeft zowel mijzelf geholpen als ook anderen die ik als coach op mijn beurt begeleid. De zeer diverse -voor mij nieuwe- technieken en methodes werden allemaal direct in de praktijk toegepast. Dat vond ik erg leerzaam. Hoewel het vaak ook buiten mijn comfort-zone was, als ratio-mens, was het daardoor des te verrijkender.
Hierdoor hoef ik nu niet meer alles in mijn hoofd op te lossen. Niet alles te bedenken, niet alles te begrijpen. Ik kan nu direct contact maken met wat echt belangrijk is. Dat betekent voor mij dat ik nu opeens iets weet zonder na te denken. En dat dat voldoende is. En dat ik daarnaar kan handelen, want de intentie klopt. Tot nog toe zit ik daarmee altijd op het juiste pad. Zo hoef ik niet meer alles te beredeneren, heb opeens een inzicht en kan dus een lang gesprek tot een kort moment van essentieel inzicht terugbrengen…
Deze training is echt het mooiste wat ik in 2013 meegemaakt heb…en dit neem ik voor de rest van mijn leven mee! Om me tot de essentie te beperken: BEDANKT. Ik kom zeker in de toekomst terug!”
– Camille Hermans, manager bij een energiebedrijf

“Ik heb deze prachtige opleiding als een echte groei ervaren. Je start met deze opleiding, niet wetende wat er echt gaat komen. Met onbekende mensen…. En nog ontdekkend wat jij eigenlijk wilt leren. Vervolgens start je en blijkt het allemaal heel relaxed te gaan. Meditaties, praten, openheid, tekenen, opstellingen, liefdevolle gesprekken, coaching en niet te vergeten diepgang.
De mensen in je groep blijken heel goed te passen bij jou. Zo lief en medelevend. Waar jij tegenaan loopt hebben zij ook vaak. Het heeft zo moeten zijn….
Deze opleiding heeft mij geleerd nog meer van mezelf te zien, de spiegels te ervaren, soms een traan en heel veel lachen… dat hoort allemaal bij het ontdekken van jezelf en wat je nu eigenlijk wilt. Daardoor ben ik een betere coach geworden. Ik weet nu wat ik wil, wat mijn valkuilen zijn, wat mijn sterke punten zijn…. Op naar de toekomst!
– AnnekeVerstraten-Lemmens, juf op een basisschool en eigen praktijk in oprichting

Coachen vanuit de essentie geeft mij meer verdieping in het ‘zijn’ als coach. Ik heb nog beter leren ‘luisteren’ vanuit mijn gevoel en voel me daardoor zekerder en krachtiger.”
– José Imlabla, eigenaar Coaching in het Buitenland

“De opleiding BewustZijn & Intuïtie heb ik gevolgd om te kijken of coachen wat voor mij is en om mijn intuïtie te ontwikkelen. Door de warme en veilige omgeving is dat zeker gelukt. Ik merk ook nu nog hoeveel de opleiding doorwerkt, wat dat betreft zijn die laatste 2 dagen ook heel bijzonder geweest. Het is mij zoveel duidelijker geworden welke kant mijn pad opgaat, wat bij mij past. Ik heb ontdekt dat ik wel degelijk mensen kan coachen vanuit mijn intuïtie, dat dit eigenlijk ook heel vanzelfsprekend gaat. Door de begeleiding heb ik mij durven en kunnen laten zien en ontwikkelen. De super lunches maakten het geheel compleet voor mij.”
– Janet Weening, Saxion

“De methodiek van het spiegelen is voor mij een prettige manier van zelfreflectie; zowel om inzicht te krijgen in een situatie bij mezelf of in coaching bij een ander. Het werkt echt om de gedachten die je over een ander hebt, op jezelf te betrekken. Vervolgens kijken wat uit balans is “binnen(jezelf) – buiten (ander)” en “teveel- te weinig” en wat nodig om in evenwicht te komen.”
– Therèse Siebenga, eigenaar Zie Ben Ga Coaching

Aan de opleiding CvdE denk ik meet heel veel plezier en dankbaarheid terug. De opleiding zelf was een geweldige ervaring en heeft mij als coach en als mens completer gemaakt. De verdieping van mijn coaching repertoire, met name ten aanzien van het energetisch werken brengt me heel veel. Ik ervaar dat ik mijn coachees nog beter kan helpen. Dank Martijn, Marjolein en Paulien voor jullie vakkundigheid en prettige omgang!
– Joost van Rossum, eigenaar Joost Coach en beleidsadviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Mijn pot met goud staat aan het einde van mijn regenboog….. en ik kan haar pas bereiken als ik heb losgelaten wat mij er lijkt te brengen.
Deze cryptische omschrijving zegt precies wat de training ‘coachen vanuit de essentie’ mij liet ervaren. Onmogelijk om vast te pakken, lastig te vatten in woorden maar oh zo weldadig te ervaren zodra je langzaam in het bad glijdt dat Martijn en Marjolein iedere lesdag weer voor je vullen met weldadige aandacht en heerlijk geurende liefde. (en taart en chocola….)
De dubbele bodem van dit bad is even lastig als noodzakelijk. Als jij je eigen innerlijk kent, haar hebt onderzocht en van de sluiers hebt ontdaan, dan pas kun je anderen helpen. En deze training geeft aan beide evenwichtige ruimte. Met diverse intuïtieve technieken leer je jezelf én anderen te laten ervaren dat ze prachtige mensen zijn, met mooie dromen en vele talenten. Dat ze in het licht mogen zetten wie ze altijd al waren en los kunnen laten wat zij niet meer nodig hebben, wat hen pijn doet of tegenhoudt in dit bijzondere leven.
Meditaties, betekenisvol toeval, visualisaties, de kracht van stilte, loslaten, systemisch werken en dat alles op een idyllische locatie met inbegrip van een zalige lunch. Wat wil een mens nog meer. Na iedere lesdag volgden er voor mij meerdere dagen van intense tevredenheid over mezelf en mijn leven.
Mij heeft het zelfs zover gebracht dat ik een carrière switch aan het maken ben. Ik begeleid nu vrouwen  met pittige uitdagingen, zoals een scheiding of een ernstig ziek kind. Ik help ze mee te veren op het ritme van hun bestaan zodat ze alles wat op hun pad komt aankunnen en met aandacht en liefde beleven.
– Evelien Otto, eigenaar Veerkrachtige Vrouwen

Kennismaken? Dat kan!

Webinar

Op 7 oktober 2019 heb ik een webinar gegeven met meer informatie over het inzetten van je intuïtie coaching en adviseren (start bij 6 min) Bovendien leg ik er meer uit over de opleiding.

Intakegesprek

Als je wilt, kunnen we een telefonische afspraak maken (of via Skype) om te bespreken of deze opleiding voor jou passend is op dit moment.

Prijs en uitgebreide informatie

Bovenaan de pagina zie je diverse tabbladen. Hier vind je veel meer informatie over de diverse modules, praktische informatie en de prijs.

LET OP: Per 1 januari 2020 gaat de prijs omhoog. Je kunt nu nog meedoen tegen de oude lage prijs (ook als je niet de komende keer maar later mee wilt doen. Neem daarvoor contact met me op.)

Aantal geïnteresseerden

Minimum voordat we gaan plannen: 5

3
Huidig aantal geïnteresseerden

Eerstvolgende startdatum

Op dit moment staan er nog geen data gepland. Als er voldoende aanmeldingen zijn, gaan we gezamenlijk de data plannen. Mijn idee is om in november 2020 te starten met een groep. Heb je interesse, geef je dan dus nu op.

Hoe weet ik of deze opleiding voor mij de juiste is?

Het is belangrijk dat deze opleiding bij je past en dat dit het juiste moment is. Maar ja, hoe weet je dat?
Je kunt natuurlijk lijstjes met plussen en minnen maken. Je kunt heel hard nadenken en beredeneren waarom je de opleiding wel of niet zou moeten doen. Je kunt ook praktisch kijken of je het geld en de tijd op dit moment hebt.

Ik raad je (natuurlijk) aan om je intuïtie te laten spreken. De oefening die ik elders op mijn site heb staan voor het intuïtief nemen van beslissingen kan je hierbij helpen. Als uit deze oefening voor jou helder blijkt dat je deze opleiding nu moet volgen, geef je dan op. Als er nog belemmeringen zijn, dan komen we daar samen uit. Neem daarvoor contact met me op.

Aanmelden

Meld je eenvoudig aan door onderstaand formulier in te vullen. Zodra de data zijn vastgesteld en jij hebt besloten mee te doen, ontvang je de factuur. Na betaling van de factuur is je inschrijving definitief. Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van Intuïtief Ondernemen van toepassing. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze voorwaarden.

Ja, ik doe mee met Intuïtief Coachen & Adviseren

 • Factuurgegevens

 • Opleidingsinformatie

 • Aanmelden